Revizyon İmar Planı İlanı

Düzce İli, Gölyala İlçesi, Belediye sınırlamız içerisindeki mevcut İmar Planımızın yeni çıkan mevzuatlara ve şehrin gelişimine uygun hala getirilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılmış ve askıya çıkarılmıştır.