Revizyon İmar Planı İlanı


Düzce İli, Gölyala İlçesi, Belediye sınırlamız içerisindeki mevcut İmar Planımızın yeni çıkan mevzuatlara ve şehrin gelişimine uygun hala getirilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılmış ve askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içerisinde verilen itiraz dilekçeleri değerlendirilerek düzeltme ve değişiklikler yapılmış olan Revizyon İmar Planları ve plan notları Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup Gölyaka Belediyesi Hizmet binası giriş katında 15/12/2017 tarihinde askıya çıkartılmış olup 30 gün süre boyunca askıda kalacaktır.