İMAR & ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ünvanı     : İmar & Şehircilik Müdür Vekili
Tel : 444 8 721
Dahili : 131
E-Posta : kalenderaydin@golyaka.bel.tr

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-Müdürlüğümüzün Temel Görevleri:
Kent tasarımının gerçekleştirilmesi ve uygulanması amacı ile gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, takibini sağlamak, yapıların ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde oluşmasını ya da uygun hale getirilmesi için gerekli kontrollerin yapılarak konu ile ilgili projeleri ve uygulamaları denetlemek, Belediye imar, mücavir sınırları alanında 3194 Sayılı İmar Kanunu, Kıyı Kanunu ve Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Kadastro Kanunu, Belediye Kanunu, TMMOB yasası, Toplu Konut Yasaları, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmeliği, Belediye Meclisi, Encümen Yargı Kararları ve diğer ilgili yönetmelikler dâhilinde iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak. Müdürlüğümüze intikal eden her türlü talep, şikayet, yazı ve Başkanlık Makamına iletilen konuları düzenli bir şekilde takip edilerek sonuçlandırmaktır.

2-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:
Müdürlüğümüz, yukarıda sayılan görevlerin ifasında hukuki normlar dâhilinde yetkilidir.

3-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:
Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı da sorumludur.